Kursplan

Bakgrund

NATO C3

Natos C3-uppdrag

NAF:s mål

Ramverk Documentation Struktur

Vad finns i NAF

Hur NAF fungerar

Natos nätverksaktiverade kapacitet

Vad är en Enterprise Architecture?

Hur ska man beskriva arkitekturen?

Varför är arkitektur viktigt?

Arkitektur är ett språk

EA och beslut

Typer av NATO-arkitekturer

 • Quiz: Vilken arkitektur beskrivs av meningarna nedan?
 • Övergripande arkitektur (OA)
 • Referensarkitekturer (RA)
 • Målarkitekturer (TA)
 • Baslinjearkitektur

Vyer över NATO-arkitektur

 • NATO All View (NAV)
 • Vy över Natos kapacitet (NCV)
 • Natos operativa perspektiv (NOV)
 • Natos tjänsteorienterade synsätt (NSOV)
 • Översikt över Natos system (NSV)
 • Natos tekniska syn (NTV)
 • Natos programvy (NPV)

Intressenter

 • Intressegrupper
 • Livscykelhantering i NAF
 • Hur anpassar NAF intressenternas intresse till arkitekturen?
 • Identifiering av intressenter
 • Identifiering av intressegrupper
 • Exempel på intressekonflikter
 • Förhållandet mellan intressenter och intressekonflikter
 • Kravanalys av CoIs
 • Beskrivning av intressekonflikter
 • CoI:s arkitekturintressen och effekter
 • Krav för arkitekturvyer

Krav

Ingen.

UML kunskap fördelaktig men inte nödvändig.

  35 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier