Kursplan

Bakgrund

UAF och NAF mål

Ramverk Documentation Struktur

Vad finns inuti UAF och NAF?

Hur UAF och NAF fungerar

NATO-nätverksaktiverad kapacitet

Vad är en Enterprise Architecture?

Hur ska man beskriva arkitekturen?

Varför är arkitektur viktig?

EA och beslut

UAF och typer av NATO-arkitekturer

UAF och NAF Architecture Views

 • UAF Strategisk syn och NAF-konceptvy

 • UAF Operational View och NAF Logical Specification View

 • UAF Services View och NAF Service-Specification View

 • Vyn UAF Personal, Resurs och Säkerhet och NAF Physical Resource Specification View

 • UAF Meta-Data View och NAF Meta-Data View

 • Andra UAF visningar:

 • Projekt, standarder, faktiska resurser, ordbok, krav, sammanfattning och översikt, information och parametrar

METOD för att använda arkitekturvyer

 • Intressenternas oro, synpunkter och perspektiv,

 • Arkitekturdimensioner och typer av arkitekturer

 • Arkitektstilar

 • Huvudarkitekturprocesser och arkitektur Gostyrning

 • Arkitektur Management,Arkitekturbeskrivning,Arkitekturutvärdering

 • Arkitektur möjliggörare och arkitektur livscykel

 • Arkitektur och arkitektur Activitier i företaget

 • Architecture Framework och Architecture Repositories

 • Arkitektur motivationsdata

 • Hantera arkitekturmotivationsdata och arkitekturpolicy

 • NAFv4-arkitektur Management Plan och migrationsplan

 • ARKITEKTIVITET: Arkitekteringsstadier, arkitekturdynamik, flerskiktsarkitektur

 • ARKITEKTERING FÖR FÖRETAGET OMFATTNING: Introduktion, översikt över de Enterprise Architectande stadierna, Enterprise Architecting Activities

 • ARKITEKTUR I ETT PROJEKT : Översikt över projektarkitektaktiviteter, projektarkitektur Activities

 • GRUNDEN FÖR ARKITEKTERING: Arkitektprinciper (Foundation for Best Practices)

 • Överensstämmelse mellan NAF synpunkter och ArchiMate metamodell lager/element

 • Pågående arbete med UAF v1.1 och framtida utvecklingsplaner för standarden

NAF och ArchiMate är varumärken som tillhör NATO respektive The Open Group

UAF, UML och SoaML är varumärken som tillhör gruppen Objekt Management (OMG).

Sammanfattning och slutsats

Krav

Förutsättningar: Kunskaper i modellering med UML eller SysML är fördelaktigt men inte nödvändigtvis nödvändigt eftersom varje modellbaserad vy av arkitekturen kommer att förklaras med hjälp av exempel från fallstudien.

Deltagarprofiler: Enterprise Architects, System Architects, Business Analysts, System Analysts, Software Designers

 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier