Kursplan

Introduktion

 • Syfte
 • Bakgrund

Översikt över MODAF

 • MODAF Ram
 • MODAF Synpunkter
 • Relation Between MODAF Synpunkter
 • Nyckelstödjande Elements till MODAF
 • Se till att arkitekturer är MODAF kompatibla

MODAF Documentation Svit
Fördelar med att utveckla MODAF arkitekturer

 • Kvantifiera MODAF Fördelar
 • Fördelar för MOD-gemenskaper av intresse

Metod för att utveckla MODAF arkitekturer

 • Allmänt tillvägagångssätt för att utveckla MODAF arkitekturer
 • Praktiska tillämpningar av allmänt förhållningssätt till MODAF arkitekturer
 • COI-specifika arkitekturprocesser
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier