Kursplan

Införandet

 • System- och tjänstarkitektur, PaaS och molnbaserad design

Översikt över monolitisk systemarkitektur

 • Köra en hel monolitisk programfunktion i en enda process
 • ScalaAnvändbarhet genom replikering över flera servrar
 • Protokoll som används i monolitiska system: EAI, CORBA, etc.

Översikt över webbtjänster

 • Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och Microservices arkitektur

Service-Oriented Architecture (SOA)

 • Fördelar och kostnader för SOA
 • Framgångar och misslyckanden med att implementera SOA
 • Meddelanden och ESB
 • Infrastruktur och verktyg som stöder SOA

Hur Microservices Implementera webbtjänstbegrepp

 • Gör en sak och gör det bra
 • DevOps
 • Kontinuerlig distribution och leverans (kontinuerlig integrering, kontinuerlig byggprocess osv.)
 • Lätta protokoll

Protokoll och standarder för mikrotjänster

 • HTTP, JMS, AMQP, Websockets, JSON osv.

Utvecklingsramar för byggande Microservices

 • Java-baserade ramverk (Spring Cloud)
 • Javaskriptbaserade ramverk (Seneca)

Dela upp ett monolitprogram

 • Utveckla oberoende distribuerbara program
 • Organisera mikrotjänstprogram kring affärsfunktioner
 • Fallstudie: Migrera ett monolitprogram till tre kärnmikrotjänster

Inrättande av en Spring Cloud utvecklingsmiljö

 • Ställa in Docker och Docker Skriv
 • Ställa in miljövariabler

Översikt över Spring Cloud och Spring Boot

 • Spring Cloud Delprojekt: Config Server & Bus, Eureka, Ribbon, Feign och Hystrix
 • Spring Boot

Skapa ett Spring Boot-program

Centraliserad, versionshanterad konfigurationshantering med Spring Cloud Config

Dynamiska konfigurationsuppdateringar med Spring Cloud Bus

Tjänstidentifiering med Eureka

Belastningsutjämning med menyfliksområdet

Applicering av säkringar med Hystrix

Deklarativa REST-klienter med Feign

Arbeta med API Gateway

Skydda ett mikrotjänstprogram

Spåra mikrotjänster för att upptäcka svarstider

Distribuera Microservices

 • Behållare (Docker, K8N, LXC, etc...)
 • Configuration Management (Ansible, osv...)
 • Identifiering av tjänst
 • Övervakning och förvaltning Microservices
 • Infrastruktur för Microservices

Moln och Auto ScalaAnvändbarhet av Microservices

 • Redundans och redundans för mikrotjänster
 • Skalbarhet för prestanda för Microservices
 • Automatisk skalbarhet
 • Implementera Microservices på OpenStack, AWS och andra molnplattformar

Felsöka vanliga problem för distribuerade program

 • Ekosystemets komplexitet
 • Nätverkets prestanda
 • Säkerhet
 • Utplacering
 • Provning
 • Nano-tjänster

Slutliga överväganden för att bygga produktionsklara system

 • Gör systemet enkelt för nybörjare
 • Att göra systemet komplett så att det kan fungera som grund för företagsapplikationer

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för mjukvaru- och systemteknik
 • Erfarenhet av Java-utveckling
 • Erfarenhet av Spring Framework

Publik

 • Java utvecklare som snabbt vill bygga och distribuera mikrotjänster
 • Systemarkitekter som vill implementera en mikrotjänstarkitektur
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier