Kursplan

Snabb översikt över traditionella tillvägagångssätt

  Monolitiska system System of Systems Tidig tjänsteorientering (EAI, CORBA, etc...) Tidiga webbtjänster (SOAP, etc...) Service Oriented Architecture (SOA) Microservices

Designkoncept och avvägningar

  Flexibilitet och komplexitet avvägning Sammanhållning, koppling dolda beroenden vs explicita beroenden Litet system vs stort systemmodul/komponent vs tjänst

Generisk SOA

  Fördelar och kostnader för SOA Framgångar och misslyckanden med att implementera SOA Messaging och ESB Infrastruktur och verktyg som stöder SOA

Microservices och implementering av SOA - koncept

  Gör en sak och gör det bra Microservice vs Service DevOps Lättviktsprotokoll för kontinuerlig driftsättning och leverans

Mikroserviceprotokoll och verktyg

  HTTP, JMS, AMQP, Websockets, JSON, etc... Deployment Containers (Docker, K8N, LXC, etc...) Configuration Management (Ansible, etc...)
Övervakning och Management
 • Infrastruktur
 • Moln och auto Scalaförmåga
 • Microservice redundans och fail-over Prestanda skalbarhet Automatisk skalbarhet Implementera: OpenStack, AWS, etc....

   Verkliga problem

  Ekosystemets komplexitet Nätverksprestanda Säkerhetstestning Nanotjänster

  Krav

  • Grundläggande förståelse för mjukvara och systemteknik krävs.
  • GoOd förståelse för systemutveckling och integration rekommenderas.
  • Viss exponering för problem som uppstår när man bygger komplexa företagslösningar rekommenderas.
   14 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (5)

  Relaterade Kategorier