Kursplan

Introduktion till Ethereum

 • Smart Contracts
 • Ether-valuta
 • Dapps (decentraliserade program)

Blockchain Infrastruktur och principer

 • Säker, decentraliserad, manipuleringssäker
 • Förstå kryptografi

Introduktion till blockchain-programmering

 • Solidity Variabler
 • Solidity Kontrollstruktur.
 • Solidity Funktioner
 • Solidity Arv
 • Solidity Modifierare
 • Fullmaktsavtal
 • Solidity Evenemang

Ramverk för utveckling

 • Tryffel Ramverk
 • Web3 JavaSkript-API

Skriva ett smart kontrakt

 • Översikt över decentraliserade plattformar
 • Ethereum Blockchain App-plattform
 • Skapa instruktioner för smarta kontrakt 
 • Skriva funktionerna för smarta kontrakt
 • Lagra avdelningsregister
 • Distribuera det smarta kontraktet

Ethereum Plånbok

 • Hålla och säkra eter
 • Hantering av andra kryptotillgångar

Skapa din egen kryptovaluta

 • Översikt över omsättbara API:er för digitala token och mynt
 • Designa kryptovalutan
 • Utfärdande av kryptovalutan

Kickstarta ett blockkedjeprojekt

 • Initiera en pålitlig crowdsale

Skapa din egen virtuella organisation

 • DAO (decentraliserad autonom organisation)

Avslutande kommentarer

Krav

 • Programming erfarenhet på vilket språk som helst
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier