Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Web3 funktioner och arkitektur
 • Grunderna i Ethereum och Smart Contracts

Förstå Blockchain Kryptografi

 • Blockchain design, implementering och användningsfall
 • Kryptografiska hashfunktioner, merkleträd och digitala signaturer

Komma igång

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Skapar en blockchain med Ganache

Solidity Programming Språk

 • Syntax, utvecklingsverktyg och testning
 • Smart Contracts designmönster

Interagera med Smart Contracts

 • Skapa ett smart kontrakt
 • Skapa en migreringslogik
 • Installera ett smart kontrakt
 • React appar med smarta kontrakt

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för blockchain-koncept
 • Grundläggande erfarenhet av Solidity, Javascript och React

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications

14 timmar

Relaterade Kategorier