Kursplan

Introduktion

  • Flutter jämfört med andra plattformsoberoende ramverk

Installerar Flutter

Översikt över Flutter Funktioner och arkitektur

Att välja en IDE

Använda språket Dart Programming

Skapa en applikation

Använda mallar och ställningar

Arbeta med widgets (Stateless vs Stateful)

Skapa användargränssnittet

Ladda om appen med bibehållen tillstånd (Hot Reloading)

Anpassa appen med layouter, målning och Animation

Lägga till paket och plugins

Accessatt använda Native Platforms API:er

Testar appen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av objektorienterad programmering
  • Tillgång till en iOS- eller Android-mobilenhet

Publik

  • Utvecklare
  • UX-prototyper som vill skapa appprototyper
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier