Kursplan

Införandet

Att skapa en arbetsmiljö

Installera H2O

Anatomi för ett standardarbetsflöde Machine Learning

  • Förbearbetning av data, funktionsframställning, distribution osv.

Statistiska och Machine Learning algoritmer

  • Gradientförstärkta maskiner, generaliserade linjära modeller, djupinlärning m.m.

Hur H2O automatiserar arbetsflödet Machine Learning

  • Binär klassificering, regression, etc.

Fallstudie: Förutsäga produkttillgänglighet

Ladda ned en datauppsättning

Bygga en Machine Learning modell

Ange en träningsram

Träning och korsvalidering av olika modeller

Justera hyperparametrarna

Träna två staplade ensemblemodeller

Skapa en topplista över de bästa modellerna

Inspektion av ensemblesammansättningen

Träna många djupa neurala nätverksmodeller

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av att arbeta med maskininlärningsmodeller.
  • Python eller R programmeringserfarenhet.

Publik

  • Dataforskare
  • Dataanalytiker
  • Ämnesexperter (domänexperter)
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier