Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Kaggle
 • Kaggle kategorier och prestationsnivåer

Kaggle Tävlingar

 • Översikt över Kaggle tävlingar
 • Tävlingsformat
 • Gå med i en Kaggle tävling
 • Att bilda ett lag

Kaggle Datauppsättningar

 • Kaggle typer av datauppsättningar
 • Searchskapa datauppsättningar
 • Organisera och samarbeta

Kaggle Kärnor

 • Kaggle kärntyper
 • Searching för kärnor
 • Kärnredigerare och datakällor
 • Samarbetar kring kärnor

Kaggle Offentligt API

 • Installation och autentisering
 • Använder Kaggle API med tävlingar
 • Använder Kaggle med datauppsättningar
 • Skapa och underhålla datauppsättningar
 • Använder Kaggle API med kärnor
 • Trycker och drar en kärna
 • Kontrollera status och utdata för en kärna
 • Skapa och köra en ny kärna
 • Kaggle konfigurationer

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Python programmeringskunskaper
 • Kunskaper om maskininlärning
 • Förståelse för statistik

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
 • Alla som vill lära sig datavetenskap med hjälp av Kaggle
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier