Kursplan

Introduktion

Översikt över Neural Networks

Förstå Convolutional Networks

Konfigurera Keras

Översikt över Keras Funktioner och arkitektur

Översikt över Keras Syntax

Förstå hur en Keras modell organiserar lager

Konfigurera Keras Backend (TensorFlow eller Theano)

Implementera en oövervakad inlärningsmodell

Analysera bilder med ett Convolutional Neural Network (CNN)

Förbearbetning av data

Utbildning av modellen

Utbildning om CPU vs GPU vs TPU

Utvärdering av modellen

Använda en förutbildad Deep Learning modell

Konfigurera ett återkommande neuralt nätverk (RNN)

Felsökning av modellen

Sparar modellen

Utplacering av modellen

Övervakning av en Keras modell med TensorBoard

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Python Programmeringserfarenhet.
  • Erfarenhet av Linux-kommandoraden.

Publik

  • Utvecklare
  • Dataforskare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier