Kursplan

 • Införandet
 • Linux Trädlayout för filsystem
 • Användarmiljö
 • Användarkonto Management
 • Grupp Management
 • Filbehörigheter och ägarskap
 • Paket Management System
 • dpkg
 • PASSANDE
 • RPM
 • dnf och yum
 • zypper zypper
 • GIT Grunderna
 • Processer
 • Övervakning av processer
 • Minnesövervakning, användning och konfigurering av växling
 • I/O-övervakning och inställning
 • Översikt över containrar
 • Linux Filsystem och VFS
 • Partitionering av disk
 • Filsystemfunktioner: Attribut, Skapa, Kontrollera, Användning, Montering
 • Ext4-filsystemen
 • Logisk volym Management (LVM)
 • Kärntjänster och konfiguration
 • Kärnmoduler
 • Enheter och udev
 • Nätverksadresser
 • Nätverksenheter och konfiguration
 • LDAP **
 • Brandväggar
 • System-Init: systemd-historik och anpassning
 • Metoder för säkerhetskopiering och återställning
 • Linux Säkerhetsmoduler
 • Räddning av system

Krav

Grundläggande kunskaper om Linux och dess vanligaste verktyg och textredigerare.

Publik

Kursen är utformad för personer som vill få de nödvändiga färdigheterna och förmågorna för att arbeta som en professionell Linux systemadministratör. 

 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier