Kursplan

  DRBD grunder Funktionsteori Installation Replikeringslägen som stöds och deras användningsfall Skapande av ett tvånods enprimärt kluster Manuell failover Återställning från split-brain
Corosync Installation och initial konfiguration
 • Pacemakers operationsteori
 • Installation
 • STONITH-enheters roll
 • Konfiguration av resursagenter DRBD
 • Monterat filsystem
 • Virtuell IP-adress
 • LSB och systemd tjänster
 • Grupper, beställnings- och samlokaliseringsbegränsningar
 • DRBD i Dual-Primary-läge Använd med OCFS2
 • Avancerat ämne: rotfilsystem på DRBD
 • Krav

  • Allmän förståelse för Linux blockenheter, filsystem och TCP/IP-nätverk
  • För ämnet "Root filsystem på DRBD": perfekt förståelse för hur ett Linux system startar (initramfs, init, tjänster, runlevels, ...)
    7 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier