Kursplan

Avancerade tabeller

 • Tabeller för köer och travar
 • Tabeller som beskriver grafer
 • Matriser som tabeller
 • Länkade listor som tabeller
 • Strängbuffertar

Metatables genom exempel

 • Ombud
 • Skrivskyddad
 • Memoisering
 • Dynamisk programmering med memoisering
 • Fibonacci-exemplet

Miljöer

 • Samband mellan globala variabler och miljöer
 • Fria variabler
 • Tabellen _ENV och tabellen _G

Mer om moduler

 • Olika tillvägagångssätt för att skapa moduler
 • Moduler som förändrar beteendet
 • Modulinitiering och argument
 • Använda miljöer för att implementera säkra moduler

Avancerade iteratorer och samrutiner

 • Producent, konsument, filter
 • Slå in samrutiner för att få iteratorer
 • Statslös iterator för länkade listor

Bidrar till ekosystemet

 • Laddar upp paket till MoonRocks

Funktionellt paradigm i Lua

 • Kartfunktionen
 • Minska/vik-funktionen

Objektorienterad Programming

 • Olika förhållningssätt till OOP
 • Olika synsätt på arv
 • Exempel

En genomgång av standardbiblioteken Lua

Krav

Grundläggande kunskaper i programmeringsspråket Lua

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

28 timmar

Advanced Java Security

21 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

28 timmar

Standard Java Security

14 timmar

Java and Web Application Security

21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

28 timmar

Relaterade Kategorier