Kursplan

Införandet

 • Apache MXNet jämfört med PyTorch

Deep Learning Principer och Deep Learning ekosystem

 • Tensorer, flerskiktsperceptron, faltning Neural Networks och återkommande Neural Networks
 • Computer Syn kontra behandling av naturligt språk

Översikt över Apache MXNet funktioner och arkitektur

 • Apache MXNet Ersättare
 • Gluon API-gränssnitt
 • Översikt över GPUs och modellparallellitet
 • Symbolisk och imperativ programmering

Installationen

 • Välja en distributionsmiljö (lokalt, offentligt moln, etc.)
 • Installera Apache MXNet

Arbeta med data

 • Läsa in data
 • Validera data
 • Manipulera data

Utveckla en Deep Learning modell

 • Skapa en modell
 • Träna en modell
 • Optimera modellen

Distribuera modellen

 • Förutsäga med en förtränad modell
 • Integrera modellen i ett program

Metodtips för MXNet-säkerhet

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för principer för maskininlärning
 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Dataforskare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Deep Learning AI Techniques for Executives, Developers and Managers

21 timmar

Deep Learning for Medicine

14 timmar

Relaterade Kategorier