Kursplan

Introduktion

Översikt över Agent Based Modeling

 • Översikt över olika agentbaserade modelleringsramverk
 • NetLogo funktioner

Fallstudie: Använda agenter för att simulera en pandemi

Komma igång

 • Installerar NetLogo
 • Navigera i användargränssnittet (kodflik, knappar, skjutreglage, etc.)
 • Översikt över programmeringsspråket NetLogo
 • Förstå attribut, raser, procedurer och reportrar.

Skapa en modell

 • Arbeta med flikar, sköldpaddor, patchar och länkar
 • Arbeta med kod, kontroll och samlingar
 • Styr agentens rörelse

Kör modellen

 • Expanderande agentaktivitet
 • Justera avståndet på en modell

Testa modellen

 • Dokumentera simuleringen
 • Lösa problem med simuleringen

Övervakning av agenterna

 • Plotta simuleringen

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Ingen erfarenhet av programmering krävs.

Publik

 • Forskare
 • Utredare
 • Analytiker
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier