Kursplan

Introduktion

 • OpenAM vs Okta vs andra IAM-plattformar
 • Översikt över OpenAM funktioner och arkitektur

Komma igång

 • Konfigurera servermiljön
 • Access på OpenAM webbkonsolen

Konfigurerar Access Management

 • Konfigurera grundläggande autentisering
 • Implementera enkel inloggning (SSO)
 • Konfigurera auktoriseringspolicyer
 • Säkra och hantera sessioner
 • Ställa in multi-factor authentication (MFA)

Konfigurera självbetjäning för användare

 • Skapa en RESTful applikation
 • Registrera användare
 • Hantera användarnamn och lösenord

Konfigurera federationstjänster

 • Arbeta med OAuth 2.0
 • Lägger till OpenID-konfiguration
 • Implementering av SAML v2.0-autentisering
 • Andra standardidentitetsprotokoll

Arbeta med API:er för webbapplikationer

 • Utforska REST API-referenser
 • Autentisering med REST
 • Konfigurera sfärer i REST API-anrop
 • Utför REST-metoder
 • Revisionsloggningstjänster

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för identitets- och åtkomsthantering (IAM)

Publik

 • Systemadministratörer
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier