Internetsäkerhet kurser och utbildning | Cyber Security kurser och utbildning

Internetsäkerhet kurser och utbildning

Lokala instruktörer Live Cyber ​​Security (även känd som Cybersecurity, Internet Security eller IT Security) visar genom interaktionsdiskussion och handson öva hur man förstår, planerar och genomför en cybersecurity-strategi inom sin organisation Särskilt fokus ges på att upprätta de korrekta systemen och förfarandena som behövs för att upptäcka och mildra hot Internet Security kurser finns som interaktiva träningar och ett antal av dem inkluderar en testning och certifiering komponent Cybersäkerhetsutbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Internetsäkerhet läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at security managers who wish to learn basic to intermediate-level CCTV security surveillance and management skills. By the end of this training, participants will be able to:
 • Familiarize the types of CCTV systems and know their benefits and features.
 • Understand cabling and CCTV systems setup requirements.
 • Install, configure, and manage CCTV systems.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at security professionals who wish to learn and improve how to handle security threats and perform security risk assessments. By the end of this training, participants will be able to:
 • Manage security systems and handle any hostile environment.
 • Manage any security risks or threats.
 • Learn how to conduct security risk assessments.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at service technicians, system admins, or anyone who wishes to learn proper installation, usage, and management of the Honeywell security system. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the concepts of the Honeywell security systems and components.
 • Properly install and maintain a Honeywell security system.
 • Utilize the Honeywell maintenance tools and management suite to control a security system.
7 timmar
Cyber Security is the practice of applying technologies, controls, and processes to protect computer systems, servers, networks, devices, programs, and data from malicious cyber attacks. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at anyone who wish to learn how to protect internet-connected systems from different kinds of cyber threats. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the concept of Cyber Security.
 • Learn and understand the different Cyber Security threats.
 • Learn processes and best practices to protect internet-connected systems from cyber attacks.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers and anyone who wishes to learn and use OAuth to provide applications with secure delegated access. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the fundamentals of OAuth.
 • Understand the native applications and their unique security issues when using OAuth.
 • Learn and understand the common extensions to the OAuth protocols.
 • Integrate with any OAuth authorization server.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate Snyk into their development tools to find and fix security issues in their code. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the features and structure of Snyk.
 • Use Snyk to find and fix code security issues.
 • Integrate Snyk in a software development lifecycle.
14 timmar
Kursen ger praktiska kunskaper om OpenStack och privat moln säkerhet. Det börjar med introduktionen till systemet, då deltagarna får praktiska kunskaper om säkerhet i privata moln och säkerhet OpenStack installation.
28 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers, engineers, and architects seeking to secure their web apps and services. By the end of this training, participants will be able to integrate, test, protect, and analyze their web apps and services using the OWASP testing framework and tools.
35 timmar
This class will immerse the students into an interactive environment where they will be shown how to scan, test, hack and secure their own systems. The lab intensive environment gives each student in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. Students will begin by understanding how perimeter defenses work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. Students then learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system. Students will also learn about Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation. When a student leaves this intensive 5 day class they will have hands on understanding and experience in Ethical Hacking. The purpose of the Ethical Hacking Training is to:
 • Establish and govern minimum standards for credentialing professional information security specialists in ethical hacking measures.
 • Inform the public that credentialed individuals meet or exceed the minimum standards.
 • Reinforce ethical hacking as a unique and self-regulating profession.
Audience: The Course is ideal for those working in positions such as, but not limited to:
 • Security Engineers
 • Security Consultants
 • Security Managers
 • IT Director/Managers
 • Security Auditors
 • IT Systems Administrators
 • IT Network Administrators
 • Network Architects
 • Developers
7 timmar
In this instructor-led, live training Sverige (online or onsite), we discuss CAS's architecture and features and practice installing and configuring a CAS server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have an understanding of CAS's implementation of SSO (Single-Sign-On Authentication).
 • Have the necessary practice to deploy and manage their own authentication server.
7 timmar
Shadowsocks är en open source, secure socks5 proxy I den här instruktörsledningen, levande träning, kommer deltagarna att lära sig hur man säkrar en internetanslutning via en Shadowsocks proxy Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Shadowsocks på något av ett antal stödja plattformar, inklusive Windows, Linux, Mac, Android, iOS och OpenWRT Distribuera Shadosocks med pakethanteringssystem, som pip, aur, freshports och andra Kör Shadowsocks på mobila enheter och trådlösa nätverk Förstå hur Shadowsocks krypterar meddelanden och säkerställer integritet och äkthet Optimera en Shadowsocks-server Publik Nätverk ingenjörer Systemadministratörer Datortekniker Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
7 timmar
NetNORAD är ett system som är byggt av Facebook att felsöka nätverksproblem via end-to-end-sondering, oberoende av enhetens polling. I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig hur NetNORAD och aktiv sökningstest kan hjälpa dem att förbättra sina felsökningsmetoder i nätverket. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Förstå hur NetNORAD fungerar
 • Lär dig designprinciperna bakom NetNORAD
 • Använd open-source NetNORAD-verktyg med sin egen kod för att implementera ett felsökningssystem
Publik
 • Nätverkstekniker
 • utvecklare
 • Systemingenjörer
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
14 timmar
Internet av saker (IoT) är en nätverksinfrastruktur som förbinder fysiska objekt och program på ett trådlöst sätt, så att de kan kommunicera med varandra och utbyta data via nätverkskommunikation, cloud computing och datainsamling En av de största hindren i implementeringen av IoT-lösningar är säkerhet Eftersom IoT-teknik omfattar ett brett spektrum av enheter är design av IoT-säkerhet avgörande för en framgångsrik IoT-implementering I denna instruktörsledda, levande träning kommer deltagarna att förstå IoT-arkitekturer och lära sig de olika IoT-säkerhetslösningarna som är tillämpliga på deras organisation Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå IoT-arkitekturer Förstå nya IoT-säkerhetshot och lösningar Implementera teknologier för IoT-säkerhet i sin organisation Publik IT-proffs utvecklare ingenjörer chefer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
7 timmar
Denna kurs omfattar de grundläggande begreppen säkerhet och IT-säkerhet, med tonvikt på att försvara mot nätattacker. Deltagarna får förståelse för viktiga säkerhetsprotokoll och säkerhetskoncept för webbtjänster. Nya attacker mot kryptosystem och några nyligen relaterade sårbarheter kommer att hänvisas
14 timmar
BeyondCorp är en öppen källs Zero Trust-säkerhetsram som gör det möjligt för anställda att arbeta säkert från vilken plats som helst utan behov av ett traditionellt VPN. I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig praktiskt hur man ställer in ett Zero Security-system när de installerar och distribuerar BeyondCorop i en levande labbmiljö. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Utvärdera deras organisations befintliga säkerhetsmodell.
 • Skift åtkomstkontroller från omkretsen till enskilda enheter och användare.
 • Distribuera applikationer med ett användar- och enhetscentrerat autentiserings- och auktoriseringsflöde.
 • Förstå, planera och implementera ett Zero Trust-nätverk i deras organisation.
Publik
 • Nätverkstekniker
 • Professionella cybersäkerhet
 • Systemarkitekter
 • IT-chefer
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
Notera
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
This course is designed to help the attendee to build organizational resilience against a range of threats so that organizations can respond effectively to incidents, maintain the availability of business operations and safeguard its interests. 
7 timmar
I den här kursen diskuteras hur man hanterar ett händelsespersonal, hur den första responderaren agerar, med tanke på frekvensen och komplexiteten i dagens cyberattacker, incidentresponsen är en kritisk funktion för organisationer. Incidentrespons är den sista försvarslinjen, att upptäcka och effektivt svara på incidenter kräver starka hanteringsprocesser, och att hantera en incidentresponsgrupp kräver speciella färdigheter och kunskap
21 timmar
Automotive hänvisar till skyddet av bilelektroniska system, kommunikationsnät, kontrollalgoritmer, programvara, användare och underliggande data från skadliga attacker, skador, obehörig åtkomst eller manipulation. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) riktar sig till ingenjörer som vill skydda anslutna fordon från cyberattacker. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  cybersäkerhet i bilsystem. Välj de mest lämpliga teknikerna, verktygen och metoderna.
Format av kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
Kursformat
 • Interaktiv föreläsning och diskussion.
 • Massor av övningar och träning.
 • Praktisk implementering i en levande lab-miljö.
Alternativ för kursanpassning
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna
7 timmar
 • Efter detta en dags seminarium kommer deltagaren att kunna visa kunskap och förståelse för Cloud Computing .
14 timmar
RESILIA-kursen börjar med syftet, nyckelord, skillnaden mellan motståndskraft och säkerhet och fördelarna med att genomföra cybermotståndskraft. Det introducerar riskhantering och de viktigaste aktiviteter som behövs för att hantera risker och möjligheter. Vidare förklarar det relevansen av gemensamma förvaltningsstandarder och ramar för bästa praxis för att uppnå cyberresiliens. Därefter identifierar den cybermotståndskraftsprocesser, tillhörande kontrollmål, interaktioner och aktiviteter som bör anpassas till motsvarande ITSM-aktiviteter. I den sista delen av kursen beskriver den segregeringen av uppgifter och dubbla kontroller relaterade till cybermotståndskraftsroller och -ansvar.
35 timmar
This course explore the technical skills to implement, monitor and administer IT infrastructure using information security policies and procedures. And how to protecting the confidentiality, integrity and availability of data.    
 
7 timmar
Denna kurs ger ledare och chefer en översikt över frågor och aktiviteter i samband med cybersäkerhet. Ledare kommer att få information i olika ämnen som kommer att bygga upp sina kunskaper och sänka verkställande beslutsfattande om cybersäkerhetshotet.
7 timmar
Denna kurs täcker grunderna i PKI, grunderna i kryptering, det krypterande filsystemet som för närvarande används av Windows 7 och Windows 8, skapandet av en PKI med hjälp av en mängd programvara och tittar på verktyg som kan utnyttja brister i implementeringen av en PKI .
7 timmar
Denna kurs täcker övervägandet av säkerhet och integritet i arkitekturen, och hur man utformar säkerheten i konstruktionen av designfasen, kursen täcker också många tekniska kontroller som ska utformas i arkitekturen.
14 timmar
Den här två dagars kursen är utformad för de som har vissa dataskyddsansvar i ett
organisation eller som av andra skäl vill uppnå och visa en bred
förståelse av lagen, inklusive EU: s allmänna Data Protection ( GDPR ) och
den brittiska Data Protection och deras praktiska tillämpning Det är erkänt att de med
det övergripande ansvaret för dataskydd inom en organisation kommer att behöva utveckla en detaljerad
förståelse av lagen "
14 timmar
Betalningskortsbranschens yrkesutbildning ger en individuell utbildning
för branschutövare som vill visa sin professionella expertis och
förståelse av PCI Data Security Standard (PCI DSS).
7 timmar
Kursen diskuterar hur man hanterar ett incidentreaktionsteam. hur den första respondenten agerar, med tanke på frekvensen och komplexiteten av dagens cyberattacker, incidentreaktion är en kritisk funktion för organisationer. Incident response är den sista försvarslinjen, att upptäcka och effektivt svara på incidenter kräver starka ledningsprocesser, och att hantera ett incident response team kräver speciella färdigheter och kunskaper.
7 timmar
Kursen är avsedd för dem som kräver intelligens eller bevis från Dark Web. Detta kommer vanligtvis att vara de som arbetar inom regeringen eller brottsbekämpning men kan också vara i den privata sektorn.

Last Updated:

Helg Internetsäkerhet kurs, kvällCybersecurity utbildning, Internetsäkerhet bootcamp, Cybersecurity instruktörledd, Helg Internetsäkerhet utbildning, Kväll Internetsäkerhet kurs, Cybersecurity coaching, Cybersecurity instruktör, Internetsäkerhet tränare, Cybersecurity kurs, Internetsäkerhet klasser, Internetsäkerhet on-site, Cybersecurity privata kurser, Internetsäkerhet en till en utbildningHelg Cybersecurity kurs, kvällCybersecurity utbildning, Cybersecurity bootcamp, Cybersecurity instruktörledd, Helg Cybersecurity utbildning, Kväll Cybersecurity kurs, Cyber Security coaching, Cybersecurity instruktör, Cybersecurity tränare, Cyber Security kurs, Cyber Security klasser, Cyber Security on-site, Cybersecurity privata kurser, Cybersecurity en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions