Internetsäkerhet kurser och utbildning | Cyber Security kurser och utbildning

Internetsäkerhet kurser och utbildning

Om du vill lära dig grunderna för cybersäkerhet, avancera taktik eller förbereda dig för industrierkända certifieringar, har vi dig täckt. I en alarmerande takt sker dataintrång. Vi behöver inte längre undra vad som kommer att hända härnäst, utan snarare när. Det är nu nödvändigt för C-suiten att samarbeta med IT-experter för att utveckla en motståndskraftig arbetsstyrka och implementera nya säkerhetspolicyer och procedurer för att hantera det faktum att cybersäkerhet inte längre bara är ett IT-problem. Förbered dig på systemintrång med vårt breda utbud av produktspecifika cybersäkerhetsutbildningar och branscherkända certifieringsförberedande klasser. Bli expert på riskhantering för kritisk infrastruktur, säker kodning, webbsäkerhet och säkerhetsmedvetenhet. Vi kan ge dig den säkerhetsutbildning du behöver för att hantera kritiska infrastrukturhot och följa försvarsdepartementets säkerhetsstandarder, oavsett vilken position du har. Cybersäkerhetsutbildning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Internetsäkerhet Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at IT professionals who wish to understand how to use the CipherTrust Solution suite. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the CipherTrust Solution and its basic functions.
 • Evaluate device architecture and usage schemes.
 • Manage CipherTrust product suite.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at experienced developers who wish to gain a comprehensive understanding of Python programming and its applications in cybersecurity. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use Python programming for defensive cybersecurity.
 • Understand and use Python for ethical offensive techniques and digital forensics tasks.
 • Recognize legal and ethical considerations surrounding offensive cybersecurity and vulnerability disclosure.
14 timmar
Closed Circuit Television (CCTV) är ett TV-system som använder videokameror för att överföra signaler inom ett nätverk som främst används för övervakning och säkerhetsövervakning.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till säkerhetsansvariga som vill lära sig grundläggande till medelnivå CCTV-säkerhetsövervakning och ledningsfärdigheter.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Bekanta dig med typerna av CCTV-system och känna till deras fördelar och funktioner. Förstå installationskraven för kablage och CCTV-system. Installera, konfigurera och hantera CCTV-system.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Säkerhetshantering är identifiering av alla organisationers tillgångar och implementering av policyer och procedurer för skydd av tillgångar, inklusive byggnader, system och människor.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till säkerhetspersonal som vill lära sig och förbättra hur man hanterar säkerhetshot och utför säkerhetsriskbedömningar.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Hantera säkerhetssystem och hantera alla fientliga miljöer. Hantera eventuella säkerhetsrisker eller hot. Lär dig hur du gör säkerhetsriskbedömningar.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Cloudflare är ett populärt innehållsleveransnätverk och molnsäkerhetsleverantör som används av miljontals webbplatser över hela världen.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till systemadministratörer på nybörjare till medelnivå och säkerhetsproffs som vill lära sig att implementera Cloudflare för innehållsleverans och molnsäkerhet, samt mildra DDoS-attacker.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Konfigurera Cloudflare för deras webbplatser. Konfigurera DNS-poster och SSL-certifikat. Implementera Cloudflare för innehållsleverans och cachelagring. Skydda deras webbplatser från DDoS-attacker. Implementera brandväggsregler för att begränsa trafiken till deras webbplatser.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Honeywell är ett företag för hem- och kommersiella säkerhetssystem som tillhandahåller verktyg och alternativ för att automatisera systemkontroll och ställa in sofistikerade säkerhetssystemlösningar som fungerar sömlöst.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till servicetekniker, systemadministratörer eller alla som vill lära sig korrekt installation, användning och hantering av Honeywells säkerhetssystem.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig koncepten för Honeywells säkerhetssystem och komponenter. Installera och underhåll ett Honeywell-säkerhetssystem på rätt sätt. Använd Honeywells underhållsverktyg och hanteringssvit för att kontrollera ett säkerhetssystem.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
Cyber Security är praxis av att tillämpa tekniker, kontroller och processer för att skydda datorsystem, servrar, nätverk, enheter, program och data från skadliga cyberattacker. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till alla som vill lära sig hur man skyddar internet-anslutna system från olika typer av cyber hot. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå begreppet Cyber Security Lär och förstå de olika Cyber Security hoten. Lär dig processer och bästa praxis för att skydda internetanslutna system från cyberattacker.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
7 timmar
Open Authentication (OAuth) är en öppen teknikstandard som används för webbplatsautentisering. Den beskriver hur orelaterade servrar och tjänster säkert kan tillåta autentiserad åtkomst till tillgångar utan att dela autentiseringsuppgifter.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare och alla som vill lära sig och använda OAuth för att ge applikationer säker delegerad åtkomst.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig grunderna i OAuth. Förstå de inbyggda programmen och deras unika säkerhetsproblem när du använder OAuth. Lär dig och förstå de vanliga tilläggen till OAuth-protokollen. Integrera med valfri OAuth-auktoriseringsserver.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Snyk är en säkerhetsplattform för utvecklare som tillhandahåller verktyg för att skanna, prioritera och åtgärda säkerhetsbrister vid konfigurering av koder, containerbilder, beroenden av öppen källkod och Infrastructure as a Code (IaC).Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare som vill integrera Snyk i sina utvecklingsverktyg för att hitta och fixa säkerhetsproblem i sin kod.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå funktionerna och strukturen hos Snyk. Använd Snyk för att hitta och åtgärda kodsäkerhetsproblem. Integrera Snyk i en livscykel för mjukvaruutveckling.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Kursen ger praktiska kunskaper om OpenStack och privat moln säkerhet. Det börjar med introduktionen till systemet, då deltagarna får praktiska kunskaper om säkerhet i privata moln och säkerhet OpenStack installation.
28 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at developers, engineers, and architects seeking to secure their web apps and services. By the end of this training, participants will be able to integrate, test, protect, and analyze their web apps and services using the OWASP testing framework and tools.
35 timmar
This class will immerse the students into an interactive environment where they will be shown how to scan, test, hack and secure their own systems. The lab intensive environment gives each student in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. Students will begin by understanding how perimeter defenses work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. Students then learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system. Students will also learn about Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation. When a student leaves this intensive 5 day class they will have hands on understanding and experience in Ethical Hacking. The purpose of the Ethical Hacking Training is to:
 • Establish and govern minimum standards for credentialing professional information security specialists in ethical hacking measures.
 • Inform the public that credentialed individuals meet or exceed the minimum standards.
 • Reinforce ethical hacking as a unique and self-regulating profession.
Audience: The Course is ideal for those working in positions such as, but not limited to:
 • Security Engineers
 • Security Consultants
 • Security Managers
 • IT Director/Managers
 • Security Auditors
 • IT Systems Administrators
 • IT Network Administrators
 • Network Architects
 • Developers
7 timmar
In this instructor-led, live training Sverige (online or onsite), we discuss CAS's architecture and features and practice installing and configuring a CAS server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have an understanding of CAS's implementation of SSO (Single-Sign-On Authentication).
 • Have the necessary practice to deploy and manage their own authentication server.
7 timmar
Shadowsocks är en open source, secure socks5 proxy I den här instruktörsledningen, levande träning, kommer deltagarna att lära sig hur man säkrar en internetanslutning via en Shadowsocks proxy Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Shadowsocks på något av ett antal stödja plattformar, inklusive Windows, Linux, Mac, Android, iOS och OpenWRT Distribuera Shadosocks med pakethanteringssystem, som pip, aur, freshports och andra Kör Shadowsocks på mobila enheter och trådlösa nätverk Förstå hur Shadowsocks krypterar meddelanden och säkerställer integritet och äkthet Optimera en Shadowsocks-server Publik Nätverk ingenjörer Systemadministratörer Datortekniker Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
7 timmar
NetNORAD är ett system som är byggt av Facebook att felsöka nätverksproblem via end-to-end-sondering, oberoende av enhetens polling. I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig hur NetNORAD och aktiv sökningstest kan hjälpa dem att förbättra sina felsökningsmetoder i nätverket. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Förstå hur NetNORAD fungerar
 • Lär dig designprinciperna bakom NetNORAD
 • Använd open-source NetNORAD-verktyg med sin egen kod för att implementera ett felsökningssystem
Publik
 • Nätverkstekniker
 • utvecklare
 • Systemingenjörer
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
14 timmar
Internet av saker (IoT) är en nätverksinfrastruktur som förbinder fysiska objekt och program på ett trådlöst sätt, så att de kan kommunicera med varandra och utbyta data via nätverkskommunikation, cloud computing och datainsamling En av de största hindren i implementeringen av IoT-lösningar är säkerhet Eftersom IoT-teknik omfattar ett brett spektrum av enheter är design av IoT-säkerhet avgörande för en framgångsrik IoT-implementering I denna instruktörsledda, levande träning kommer deltagarna att förstå IoT-arkitekturer och lära sig de olika IoT-säkerhetslösningarna som är tillämpliga på deras organisation Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå IoT-arkitekturer Förstå nya IoT-säkerhetshot och lösningar Implementera teknologier för IoT-säkerhet i sin organisation Publik IT-proffs utvecklare ingenjörer chefer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
7 timmar
Denna kurs omfattar de grundläggande begreppen säkerhet och IT-säkerhet, med tonvikt på att försvara mot nätattacker. Deltagarna får förståelse för viktiga säkerhetsprotokoll och säkerhetskoncept för webbtjänster. Nya attacker mot kryptosystem och några nyligen relaterade sårbarheter kommer att hänvisas
14 timmar
BeyondCorp är en öppen källs Zero Trust-säkerhetsram som gör det möjligt för anställda att arbeta säkert från vilken plats som helst utan behov av ett traditionellt VPN. I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig praktiskt hur man ställer in ett Zero Security-system när de installerar och distribuerar BeyondCorop i en levande labbmiljö. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Utvärdera deras organisations befintliga säkerhetsmodell.
 • Skift åtkomstkontroller från omkretsen till enskilda enheter och användare.
 • Distribuera applikationer med ett användar- och enhetscentrerat autentiserings- och auktoriseringsflöde.
 • Förstå, planera och implementera ett Zero Trust-nätverk i deras organisation.
Publik
 • Nätverkstekniker
 • Professionella cybersäkerhet
 • Systemarkitekter
 • IT-chefer
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
Notera
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
This course is designed to help the attendee to build organizational resilience against a range of threats so that organizations can respond effectively to incidents, maintain the availability of business operations and safeguard its interests. 
7 timmar
I den här kursen diskuteras hur man hanterar ett händelsespersonal, hur den första responderaren agerar, med tanke på frekvensen och komplexiteten i dagens cyberattacker, incidentresponsen är en kritisk funktion för organisationer. Incidentrespons är den sista försvarslinjen, att upptäcka och effektivt svara på incidenter kräver starka hanteringsprocesser, och att hantera en incidentresponsgrupp kräver speciella färdigheter och kunskap
21 timmar
Automotive hänvisar till skyddet av bilelektroniska system, kommunikationsnät, kontrollalgoritmer, programvara, användare och underliggande data från skadliga attacker, skador, obehörig åtkomst eller manipulation. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller online) riktar sig till ingenjörer som vill skydda anslutna fordon från cyberattacker. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  cybersäkerhet i bilsystem. Välj de mest lämpliga teknikerna, verktygen och metoderna.
Format av kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
Kursformat
 • Interaktiv föreläsning och diskussion.
 • Massor av övningar och träning.
 • Praktisk implementering i en levande lab-miljö.
Alternativ för kursanpassning
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna
7 timmar
 • Efter detta en dags seminarium kommer deltagaren att kunna visa kunskap och förståelse för Cloud Computing .
14 timmar
RESILIA-kursen börjar med syftet, nyckelord, skillnaden mellan motståndskraft och säkerhet och fördelarna med att genomföra cybermotståndskraft. Det introducerar riskhantering och de viktigaste aktiviteter som behövs för att hantera risker och möjligheter. Vidare förklarar det relevansen av gemensamma förvaltningsstandarder och ramar för bästa praxis för att uppnå cyberresiliens. Därefter identifierar den cybermotståndskraftsprocesser, tillhörande kontrollmål, interaktioner och aktiviteter som bör anpassas till motsvarande ITSM-aktiviteter. I den sista delen av kursen beskriver den segregeringen av uppgifter och dubbla kontroller relaterade till cybermotståndskraftsroller och -ansvar.
35 timmar
This course explore the technical skills to implement, monitor and administer IT infrastructure using information security policies and procedures. And how to protecting the confidentiality, integrity and availability of data.    
 
7 timmar
Denna kurs ger ledare och chefer en översikt över frågor och aktiviteter i samband med cybersäkerhet. Ledare kommer att få information i olika ämnen som kommer att bygga upp sina kunskaper och sänka verkställande beslutsfattande om cybersäkerhetshotet.
7 timmar
Denna kurs täcker grunderna i PKI, grunderna i kryptering, det krypterande filsystemet som för närvarande används av Windows 7 och Windows 8, skapandet av en PKI med hjälp av en mängd programvara och tittar på verktyg som kan utnyttja brister i implementeringen av en PKI .
7 timmar
Denna kurs täcker övervägandet av säkerhet och integritet i arkitekturen, och hur man utformar säkerheten i konstruktionen av designfasen, kursen täcker också många tekniska kontroller som ska utformas i arkitekturen.

Last Updated:

Helg Internetsäkerhet kurs, kvällCybersecurity utbildning, Internetsäkerhet bootcamp, Cybersecurity instruktörledd, Helg Internetsäkerhet utbildning, Kväll Internetsäkerhet kurs, Cybersecurity coaching, Cybersecurity instruktör, Internetsäkerhet tränare, Cybersecurity kurs, Internetsäkerhet klasser, Internetsäkerhet on-site, Cybersecurity privata kurser, Internetsäkerhet en till en utbildningHelg Cybersecurity kurs, kvällCybersecurity utbildning, Cybersecurity bootcamp, Cybersecurity instruktörledd, Helg Cybersecurity utbildning, Kväll Cybersecurity kurs, Cyber Security coaching, Cybersecurity instruktör, Cybersecurity tränare, Cyber Security kurs, Cyber Security klasser, Cyber Security on-site, Cybersecurity privata kurser, Cybersecurity en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions