Kursplan

  • IT-säkerhet och säker kodning
  • Säkerhet för webbapplikationer
  • Säkerhet för webbtjänster
  • XML Säkerhet
  • Grunderna för Java säkerhet
  • Praktisk kryptografi
  • Java Säkerhetstjänster.
  • Java EE-säkerhet
  • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
  • Kunskapskällor
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier