Kursplan

Introduktion

Översikt över OpenDJ Funktioner och arkitektur

Hur Directory Services fungerar

Installera och konfigurera OpenDJ

Navigera i OpenDJ UI

Förstå LDAP Protokoll och frågespråk

Administrera en OpenDJ server

Hantera katalogdata

Ställa in privilegier och Access kontroll

Ställa in en lösenordspolicy

Konfigurera pass-through-autentisering

Ändra servercertifikatet

Utöka schemat Database

Synkronisera OpenDJ med Samba

Övervaka en produktionsserver OpenDJ

Optimerar OpenDJ

Säkerhetskopiera och återställa en OpenDJ server

Migrerar OpenDJ till en annan server

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av kommandoraden Linux

Publik

  • Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier