Information System Security kurser och utbildning

Information System Security kurser och utbildning

Lokala utbildningar med en tränare från Information System Security i Sverige.

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Information System Security underkategorier

Information System Security läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Utbildningen riktas till alla operativsystemadministratörer som planerar att implementera en offentlig nyckelinfrastruktur baserad på MS Windows Server 2012 R2 och planerar att använda kvalificerade elektroniska signaturcertifikat. Utbildningsdeltagarna kommer att lära sig om de grundläggande frågorna relaterade till implementeringen av den offentliga nyckelinfrastrukturen, samt tanken på att använda de senaste kryptografiska lösningarna för att säkra informationssystem. Baserat på operativsystemet för MS Windows Server 2012 R2 diskuteras möjligheterna att använda certifieringstjänster för företagets behov. Under utbildningen i en virtuell miljö installeras ett komplett certifieringscenter och de viktigaste frågorna relaterade till hantering och administration av den offentliga nyckelinfrastrukturen i Active Directory-domänen diskuteras. Utbildningen inkluderar också teoretisk och praktisk kunskap om användningen av elektroniska signaturer utfärdade av certifieringscentra i Polen i enlighet med "Electronic Signature Act". Rättsliga frågor, lagstadgade krav samt exempel på användning av elektroniska signaturcertifikat i Polen diskuteras. Utbildningsdeltagarna kommer att få den kunskap som krävs för att skapa elektronisk korrespondens relaterad till kommunikation med offentliga administrationskontor och användning av andra tjänster som möjliggör eller kräver användning av denna typ av identitetsidentifiering.
35 timmar
Description: This course is the non-certifcation version of the "CISA - Certified Information Systems Auditor" course. CISA® is the world-renowned and most popular certification for professionals working in the field of IS audit and IT risk consulting. Objectives:
 • Use the knowledge gained to benefit your organisation
 • Provide audit services in accordance with IT audit standards
 • Provide assurance on leadership and organizational structure and processes
 • Provide assurance on acquisition/ development, testing and implementation of IT assets
 • Provide assurance on IT operations including service operations and third party
 • Provide assurance on organization’s security policies, standards, procedures, and controls to ensure confidentiality, integrity, and availability of information assets.
Target Audience: Finance/CPA professionals, I.T. professionals, Internal & External auditors, Information security, and risk consulting professionals.
21 timmar
Denna kurs ger dig färdigheterna att bygga upp informationssäkerhet enligt ISO 27005, som är dedikerad till informationssäkerhetsriskhantering baserad på ISO 27001.
35 timmar
Denna klass kommer att hjälpa deltagarna att skanna, testa, hacka och säkra sina egna system Att få en djupgående kunskap och praktisk erfarenhet av de nuvarande väsentliga säkerhetssystemen Deltagarna kommer att få veta hur omkrets försvar fungerar och sedan ledas till skanning och attackera sina egna nätverk, inga egentliga nätverk skadas Deltagarna kommer då att lära sig hur inkräktare eskalerar privilegier och vilka åtgärder som kan vidtas för att säkra ett system, Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows och Virus Creation .
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige is aimed at engineers in telecommunication companies who wish to set up an end-to-end digital identity management system. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand, evaluate and adopt different approaches to managing usernames and passwords.
 • Setup a single login system that works across all applications used in a telecom environment.
 • Use identity technology to get a clear understanding of their customers and their needs. 
 • Implement an authentication system that works across different platforms (laptop, mobile, etc.).
21 timmar
Informationssystem Säkerhet avser skydd av informationssystem mot obehörig åtkomst. Denna instruktörledda, live-utbildning (online eller on-site) riktar sig till ingenjörer som vill lära sig de metoder och verktyg som behövs för att skydda sina organisations informationssystem mot attacker. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå informationssäkerhet på både datornivå och kommunikationsnivå. Förhindra fysisk och digital tillgång till privata informationssystem. Förhindra ändring av information som lagras, behandlas eller överförs. Skydda mot avslag på serviceattacker. Vidta nödvändiga åtgärder för att upptäcka, dokumentera och motverka säkerhetshot. Se till att organisationsinformation hålls konfidentiell.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
28 timmar
Utbildningen tar form av en workshop kompletterad med väsentlig kunskap. Klasserna är baserade på den officiella CISA-certifieringsramen. Under seminariet kommer fallstudier att diskuteras när man diskuterar specifika frågor. Klasser kommer att genomföras på engelska (på begäran på polska) baserat på ISACA handbok på engelska. En provkupong på $ 760 ingår i utbildningen. (ISACA medlem: US $ 575).   CISA Exam Material omfattning:
  Informationssystem Auditing Process (21%) [ ] och [ ] av IT (17 % och [ ] Förvärv, utveckling och genomförande av informationssystem (12%) Informationssystem Operation och Business Motståndskraft (23%) Skydd av informationstillgångar (27 %)
Examens längd: 4 timmar Typ: Multiple choice test Volym: 200 frågor   Förteckning över de krav som du måste uppfylla för att kunna ansöka om CISA-kvalifikationen: 
  Gå igenom CISA-examen CISA passerande poäng är ett tecken på 450 eller högre på examen. Uppfyller ISACA Code of Professional Ethics  Lovar att följa CISA:s fortsatta yrkesutbildningspolitik Få minst 5 års yrkeserfarenhet inom revision, kontroll eller säkerhet. Uppfyller informationssystemrevisionsstandarder
Om du har passerat examen och tror att du uppfyller dessa krav, kan du börja ansökan om certifiering: här Det finns en avgift på $50 för denna ansökan. Det finns också en årlig avgift som du måste betala för att bibehålla denna certifiering efter att du har beviljats den. Avgiften är $40 per år för ISACA-medlemmar och $75 för icke-medlemmar.
21 timmar
Öppna data är ett koncept som innebär att data görs tillgängliga för alla utan begränsningar. Den här instruktionsledda utbildningen (online eller på plats) fokuserar på att analysera riskerna med öppna data och samtidigt minska sårbarheten för katastrofer och dataförluster. I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå begreppen och fördelarna med öppna data. Identifiera de olika typerna av data. Förstå riskerna med öppna data och hur man kan minska dem. Lär dig hur man hanterar risker med öppna data och skapar en beredskapsplan. Genomföra strategier för att minska riskerna med öppna data för att minska risken för katastrofer.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Massor av övningar och praktik. Praktiskt genomförande i en labbmiljö.
Alternativ för anpassning av kurser
  Om du vill ha en anpassad utbildning för den här kursen, vänligen kontakta oss för att ordna det.
14 timmar
IBM Qradar SIEM är en säkerhetsanalytisk uppsättning för att få insikt i kritiska hot. Med hjälp av IBM Qradar SIEM kan användare få insikter, identifiera hot och automatisera säkerhetsintelligence. Denna instruktörledda, live-träning (online eller on-site) riktar sig till säkerhetsingenjörer som vill använda IBM Qradar SIEM för att hantera pressande säkerhetsanvändningsfall. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Få synlighet i företagsdata i on-premise och molnmiljöer. Automatisera säkerhetsintelligence för att jaga hot och för att innehålla risker. Detektera, identifiera och prioritera hot.
Format för kursen
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.

Last Updated:

Helg Information System Security kurs, kvällInformation System Security utbildning, Information System Security bootcamp, Information System Security instruktörledd, Helg Information System Security utbildning, Kväll Information System Security kurs, Information System Security coaching, Information System Security instruktör, Information System Security tränare, Information System Security kurs, Information System Security klasser, Information System Security on-site, Information System Security privata kurser, Information System Security en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions