Kursplan

Introduktion

 • Hur DevOps skapar mer säkerhetsrisk för organisationer
  • Priset för smidighet, snabbhet och decentraliserad kontroll

Otillräckligheter hos traditionella säkerhetsverktyg

 • Säkerhetspolicyer
 • Brandväggsregler
 • Brist på API:er för integration
 • Brist på visualiseringsverktyg

Implementering av ett DevOps-Ready Security Program

Justera säkerhet med Business Goals

Ta bort säkerhetsflaskhalsen

Implementering av detaljerad synlighet

Standardisering av säkerhetskonfigurationer

Lägga till sensorer i applikationen

 • Interaktiv applikationssäkerhetstestning
 • Runtime Application Självskydd

Tillhandahåller säkerhetsdata till DevOps verktyg genom RESTful API:er

Skalning på begäran, mikroperimeterisering av säkerhetskontroller

Granulära säkerhetspolicyer per resurs

Automatisera attacker mot förproduktionskod

Testar kontinuerligt produktionsmiljön

Skydda webbapplikationer från ett Agile/DevOps perspektiv

Säkra behållare och moln

Omfamna nästa generations automatiserade säkerhetsverktyg

Framtiden för DevOps och dess strategiska roll i säkerhet

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • DevOps erfarenhet.
 • Grundläggande kunskap eller intresse för säkerhet.

Publik

 • Devops ingenjörer
 • Säkerhetsingenjörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier