Security Management kurser och utbildning

Security Management kurser och utbildning

Lokala, instruktörsledda Live Security Management-kurser visar genom interaktiv diskussion och handson-övning hur man utför säkerhetshantering Säkerhetshanteringsträning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Security Management läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Closed Circuit Television (CCTV) är ett TV-system som använder videokameror för att överföra signaler inom ett nätverk som främst används för övervakning och säkerhetsövervakning.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till säkerhetsansvariga som vill lära sig grundläggande till medelnivå CCTV-säkerhetsövervakning och ledningsfärdigheter.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Bekanta dig med typerna av CCTV-system och känna till deras fördelar och funktioner. Förstå installationskraven för kablage och CCTV-system. Installera, konfigurera och hantera CCTV-system.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Säkerhetshantering är identifiering av alla organisationers tillgångar och implementering av policyer och procedurer för skydd av tillgångar, inklusive byggnader, system och människor.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till säkerhetspersonal som vill lära sig och förbättra hur man hanterar säkerhetshot och utför säkerhetsriskbedömningar.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Hantera säkerhetssystem och hantera alla fientliga miljöer. Hantera eventuella säkerhetsrisker eller hot. Lär dig hur du gör säkerhetsriskbedömningar.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Honeywell är ett företag för hem- och kommersiella säkerhetssystem som tillhandahåller verktyg och alternativ för att automatisera systemkontroll och ställa in sofistikerade säkerhetssystemlösningar som fungerar sömlöst.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till servicetekniker, systemadministratörer eller alla som vill lära sig korrekt installation, användning och hantering av Honeywells säkerhetssystem.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig koncepten för Honeywells säkerhetssystem och komponenter. Installera och underhåll ett Honeywell-säkerhetssystem på rätt sätt. Använd Honeywells underhållsverktyg och hanteringssvit för att kontrollera ett säkerhetssystem.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
Open Authentication (OAuth) är en öppen teknikstandard som används för webbplatsautentisering. Den beskriver hur orelaterade servrar och tjänster säkert kan tillåta autentiserad åtkomst till tillgångar utan att dela autentiseringsuppgifter.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare och alla som vill lära sig och använda OAuth för att ge applikationer säker delegerad åtkomst.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Lär dig grunderna i OAuth. Förstå de inbyggda programmen och deras unika säkerhetsproblem när du använder OAuth. Lär dig och förstå de vanliga tilläggen till OAuth-protokollen. Integrera med valfri OAuth-auktoriseringsserver.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och träning. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
A thorough, practical, 3 day course designed to provide the knowledge and skills required to manage information security, information assurance or information risk based processes. The CISMP course is aligned with the latest national information assurance frameworks (IAMM), as well as ISO/IEC 27002 & 27001; the code of practice and standard for information security. This course is a CESG Certified Training (CCT) course. The course follows the latest BCS syllabus and prepares delegates for the 2 hour multiple choice BCS examination. This qualification provides delegates with detailed knowledge of the concepts relating to information security; (confidentiality, integrity, availability, vulnerability, threats, risks and countermeasures), along with an understanding of current legislation and regulations which impact information security management. Award holders will be able to apply the practical principles covered throughout the course ensuring normal business processes become robust and more secure.
28 timmar
Beskrivning:; CISM® är den mest prestigefyllda och krävande kvalificeringen för informationssäkerhetschefer över hela världen idag. Denna examen ger dig en plattform för att bli en del av en elit peer-nätverk som har förmågan att ständigt lära och lära de växande möjligheter / utmaningar i informationssäkerhet Management . Vår CISM-utbildningsmetodik ger en djupgående täckning av innehållet i de fyra CISM-domänerna med ett tydligt fokus på att bygga koncept och lösa ISACA-frisatta CISM-examensfrågor. Kursen är en intensiv utbildning och en hård kärnprövning för ISACA: s Certified Information Security Manager (CISM®) tentamen. Vi har levererat mer än 100+ CISM-träningsevenemang i Storbritannien och Europa. Våra instruktörer uppmuntrar alla deltagande delegater att gå igenom ISACA släppta CISM QA&E (Frågor, svar och förklaringar) som tentamen förberedelse - du får detta GRATIS som en del av vår kurs. QA&E är exceptionellt när det gäller att hjälpa delegater att förstå ISACA-stilen i frågor, att lösa dessa frågor och det hjälper till att snabbt integrera minnet av CISM-koncept under levande klassrumssessioner.
Alla våra utbildare har lång erfarenhet av att leverera CISM-utbildning. Vi förbereder dig noggrant för CISM-undersökningen. Om du inte går första gången, gå med oss igen för att förbereda examen gratis. Go al: Det ultimata målet är att klara din CISM-undersökning första gången. mål:
 • Använd kunskapen på ett praktiskt sätt som är till nytta för din organisation
 • Skapa och upprätthålla en ram för informationssäkerhet för att uppnå dina organisationsmål och mål
 • Hantera informationsrisk till en acceptabel nivå för att uppfylla verksamhetens och efterlevnadskraven
 • Upprätta och underhålla informationssäkerhetsarkitekturer (personer, process, teknik)
 • Integrera krav på informationssäkerhet i kontrakt och aktiviteter från tredje part / leverantörer
 • Planera, etablera och hantera förmågan att upptäcka, undersöka, svara på och återhämta sig från informationssäkerhetshändelser för att minimera affärseffekter
Målgrupp: Säkerhetsproffs med 3-5 års frontline-erfarenhet; Informationssäkerhetschefer eller personer med ledningsansvar; Informationssäkerhetspersonal, leverantörer av informationssäkerhetsförsäkringar som kräver en fördjupad förståelse av hanteringen av informationssäkerhet inklusive: CISO: er, CIO: er, CSO: er, sekretesschef, riskchefer, säkerhetsrevisorer och efterlevnadspersonal, BCP / DR-personal, verkställande och operativa chefer ansvariga för försäkringsfunktioner.
28 timmar
Description: CISA® is the world-renowned and most popular certification for professionals working in the field of IS audit and IT risk consulting. Our CISA course is an intense, very competitive and exam focused training course. With experience of delivering more than 150+ CISA trainings in Europe and around the world and training more than 1200+ CISA delegates, the Net Security CISA training material has been developed in house with the top priority of ensuring CISA delegates pass the ISACA CISA® Exam. The training methodology focuses on understanding the CISA IS auditing concepts and practicing large number of ISACA released question banks from the last three years. Over a period, CISA holders have been in huge demand with renowned accountings firms, global banks, advisory, assurance, and internal audit departments. Delegates may have years of experience in IT auditing but perspective towards solving CISA questionnaires will solely depend on their understanding to globally accepted IT assurance practices. CISA exam is very challenging because the chance of a very tight clash between two possible answers exists and that is where ISACA tests you on your understanding in global IT auditing practices. To address these exam challenges, we always provide the best trainers who have extensive experience in delivering CISA training around the world. The Net Security CISA manual covers all exam-relevant concepts, case studies, Q&A's across CISA five domains. Further, the Trainer shares the key CISA supporting material like relevant CISA notes, question banks, CISA glossary, videos, revision documents, exam tips, and CISA mind maps during the course. Goal: The ultimate goal is to pass your CISA examination first time. Objectives:
 • Use the knowledge gained in a practical manner beneficial to your organisation
 • Provide audit services in accordance with IT audit standards
 • Provide assurance on leadership and organizational structure and processes
 • Provide assurance on acquisition/ development, testing and implementation of IT assets
 • Provide assurance on IT operations including service operations and third party
 • Provide assurance on organization’s security policies, standards, procedures, and controls to ensure confidentiality, integrity, and availability of information assets.
Target Audience: Finance/CPA professionals, I.T. professionals, Internal & External auditors, Information security, and risk consulting professionals.
28 timmar
Description: Cybersecurity skills are in high demand, as threats continue to plague enterprises around the world. An overwhelming majority of professionals surveyed by ISACA recognise this and plan to work in a position that requires cybersecurity knowledge.
To fill this gap, ISACA has developed the Cybersecurity Fundamentals Certificate, which provides education and verification of skills in this area. Objectives: With cybersecurity threats continuing to rise and the shortage of appropriately-equipped security professionals growing worldwide, ISACA's Cybersecurity Fundamentals Certificate programme is the perfect way to quickly train entry-level employees and ensure they have the skills and knowledge they need to successfully operate in the Cyber arena. Target Audience: The certificate program is also one of the best ways to gain foundational knowledge in cybersecurity and begin to build your skills and knowledge in this crucial area.
21 timmar
Utbildningen riktas till alla operativsystemadministratörer som planerar att implementera en offentlig nyckelinfrastruktur baserad på MS Windows Server 2012 R2 och planerar att använda kvalificerade elektroniska signaturcertifikat. Utbildningsdeltagarna kommer att lära sig om de grundläggande frågorna relaterade till implementeringen av den offentliga nyckelinfrastrukturen, samt tanken på att använda de senaste kryptografiska lösningarna för att säkra informationssystem. Baserat på operativsystemet för MS Windows Server 2012 R2 diskuteras möjligheterna att använda certifieringstjänster för företagets behov. Under utbildningen i en virtuell miljö installeras ett komplett certifieringscenter och de viktigaste frågorna relaterade till hantering och administration av den offentliga nyckelinfrastrukturen i Active Directory-domänen diskuteras. Utbildningen inkluderar också teoretisk och praktisk kunskap om användningen av elektroniska signaturer utfärdade av certifieringscentra i Polen i enlighet med "Electronic Signature Act". Rättsliga frågor, lagstadgade krav samt exempel på användning av elektroniska signaturcertifikat i Polen diskuteras. Utbildningsdeltagarna kommer att få den kunskap som krävs för att skapa elektronisk korrespondens relaterad till kommunikation med offentliga administrationskontor och användning av andra tjänster som möjliggör eller kräver användning av denna typ av identitetsidentifiering.
21 timmar
Denna kurs ger dig färdigheterna att bygga upp informationssäkerhet enligt ISO 27005, som är dedikerad till informationssäkerhetsriskhantering baserad på ISO 27001.
7 timmar
DevOps är en mjukvaruutvecklingsmetod som anpassar applikationsutveckling till IT-verksamhet. Några av de verktyg som har dykt upp för att stödja DevOps inkluderar: automatiseringsverktyg, containrar och orkestrationsplattformar. Säkerheten har inte följt denna utveckling. I denna instruktörsledda live-kurs kommer deltagarna att lära sig att formulera rätt säkerhetsstrategi för att möta DevOps säkerhetsutmaning. Kursformat
 • Interaktiv föreläsning och diskussion.
 • Massor av övningar och träning.
 • Praktisk implementering i en levande lab-miljö.
Alternativ för kursanpassning
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
NB-IoT tillåter IoT-enheter att fungera via bärarnätverk som GSM och "skyddsband" mellan LTE-kanaler. NB-IoT behöver bara 200 kHz bandbredd och kan effektivt ansluta ett stort antal slutpunktenheter (upp till 50 000 per NB-IoT nätverkscell). Dess låga effektbehov gör den idealisk för användning i små, okomplicerade IoT-prylar som smart parkering, verktyg och bärbara. De flesta av dagens IoT-anslutningar är industriella. Industriella IoT-anslutningar (IIoT) -anslutningar kräver LPWA-teknik (Low Power Wide Area) för att ge anslutningsmöjligheter, täckning och prenumerationsfunktioner för applikationer med låg bandbredd. Även om dessa krav kan tillhandahållas av befintliga mobilnätverk är sådana nätverk kanske inte idealiska. NB-IoT (Narrow Band IoT) -teknologi erbjuder en lovande lösning. I denna instruktörsledda, liveträning, kommer deltagarna att lära sig om de olika aspekterna av NB-IoT (även känd som LTE Cat NB1) när de utvecklar och distribuerar ett exempel på en NB-IoT baserad applikation. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Identifiera de olika komponenterna i NB-IoT och hur man passar ihop för att bilda ett ekosystem.
 • Förstå och förklara säkerhetsfunktioner inbyggda i NB-IoT enheter.
 • Utveckla en enkel applikation för att spåra NB-IoT enheter.
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praktisk övning
35 timmar
Denna klass kommer att hjälpa deltagarna att skanna, testa, hacka och säkra sina egna system Att få en djupgående kunskap och praktisk erfarenhet av de nuvarande väsentliga säkerhetssystemen Deltagarna kommer att få veta hur omkrets försvar fungerar och sedan ledas till skanning och attackera sina egna nätverk, inga egentliga nätverk skadas Deltagarna kommer då att lära sig hur inkräktare eskalerar privilegier och vilka åtgärder som kan vidtas för att säkra ett system, Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows och Virus Creation .
14 timmar
Nätverkssäkerhet börjar på fysisk nivå. I denna instruktörsledda, live-utbildning kommer deltagarna att lära sig säkerhetsriskerna relaterade till datorserverrum och hur man kan skärpa säkerheten genom smarta metoder, planering och teknikimplementering. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Utvärdera deras organisations säkerhetsrisk, eftersom det gäller datorserverrum.
 • Ställ in kontroll- och övervakningssystem för att begränsa fysisk åtkomst till infrastruktur.
 • Utforma åtkomstpolicyer för olika medlemmar.
 • Kommunicera effektivt säkerhetspolicy med teammedlemmar.
Kursformat
 • Delföreläsning, delvis diskussion, övningar och praktisk övning.
Notera
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
35 timmar
Förvaltning av säkerhetspolitiken är processen för bedömning, utformning och genomförande av regler och förfaranden på alla nivåer i organisationen för att skydda IT-tillgångar och resurser.Denna instruktör, levande utbildning (online eller på plats) syftar sig på IT-administratörer, säkerhetskoordinatörer och överensstämmelsesförvaltare som vill identifiera, utvärdera och genomföra säkerhetspolitikens förvaltningsmetoder för sin organisation.I slutet av denna utbildning kommer deltagare att kunna utveckla, förvalta och övervaka säkerhetspolitiken för att skydda sin organisation ' information, nätverk och fysiska och programvara.Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och praxis. Händer på genomförandet i ett livsläppsmiljö.
Inställningar för anpassning av kurs
  För att begära en anpassad träning för denna kurs, kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
Öppna data är ett koncept som innebär att data görs tillgängliga för alla utan begränsningar. Den här instruktionsledda utbildningen (online eller på plats) fokuserar på att analysera riskerna med öppna data och samtidigt minska sårbarheten för katastrofer och dataförluster. I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå begreppen och fördelarna med öppna data. Identifiera de olika typerna av data. Förstå riskerna med öppna data och hur man kan minska dem. Lär dig hur man hanterar risker med öppna data och skapar en beredskapsplan. Genomföra strategier för att minska riskerna med öppna data för att minska risken för katastrofer.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Massor av övningar och praktik. Praktiskt genomförande i en labbmiljö.
Alternativ för anpassning av kurser
  Om du vill ha en anpassad utbildning för den här kursen, vänligen kontakta oss för att ordna det.

Last Updated:

Helg Security Management kurs, kvällSecurity Management utbildning, Security Management bootcamp, Security Management instruktörledd, Helg Security Management utbildning, Kväll Security Management kurs, Security Management coaching, Security Management instruktör, Security Management tränare, Security Management kurs, Security Management klasser, Security Management on-site, Security Management privata kurser, Security Management en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions