Kursplan

 • Behovet av informationssäkerhet
 • Informationssäkerhet Management System (ISMS) koncept och definitioner
 • Informationsriskhantering
 • Bolagsstyrning
 • Organisatoriskt ansvar
 • Policyer, standarder och rutiner
 • ISO/IEC 27002, 27001 och 13335
 • Informationssäkerhetskontroller
 • Incidenthantering
 • Juridisk ram - personuppgifter, DPA, CMA, IPR & upphovsrätt, HR & anställningsfrågor
 • Kryptografiska modeller
 • Data Communications & nätverk
 • Fysisk trygghet
 • Revision & gapanalys
 • Utbildning och ökad medvetenhet
 • Business kontinuitet
 • Säkerhetsutredningar & kriminalteknik

Krav

Även om det uppfattas som en IT-fråga är informationssäkerhet i själva verket ett ämne som är relevant för alla affärsenheter. CiSMP-programmet är idealiskt för medlemmar av ledningsgrupper för informationssäkerhet, IT-chefer, säkerhets- och systemansvariga, ägare av informationstillgångar och anställda med ansvar för laglig efterlevnad.

Kursen kommer att fungera som en språngbräda till mer avancerade kvalifikationer (antingen ledningsmässiga eller tekniska), och passar även bra ihop med befintliga projektlednings- och serviceledningsbaserade program.

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

CISA - Certified Information Systems Auditor

28 timmar

Relaterade Kategorier