Kursplan

Introduktion

Översikt över HiTrust Framework

HiTrust kontrolldomäner

Förstå information Risk Management

Förstå säkerhetsefterlevnad

Typer av HiTrust-bedömningar och poängsättning

HiTrust certifieringsprocess och krav

HiTrust implementeringsnivåer

Bästa praxis och tips för HiTrust-adoption

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • En förståelse för cybersäkerhetskoncept

Publik

  • Utvecklare
  • Administratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control

21 timmar

Basel III – Certified Basel Professional

21 timmar

CISA - Certified Information Systems Auditor

28 timmar

Relaterade Kategorier