Kursplan

1. Introduktion till riskhantering

2. Metoder för riskbedömning

3. ISO 27005 riskhanteringsramverket och processmodellen för informationssäkerhet

4. Klassificering och identifiering av informationstillgångar

5. Definition av hot mot informationstillgångar

6. Identifiering av de sårbarheter som dessa hot kan utnyttja

7. Riskanalys: riskpoäng med hjälp av skalor och enkla beräkningar

8. En introduktion till verktyg för riskanalys

9. Strategier för riskbedömning och acceptans

10. Riskbehandling och val av mildrande kontrollåtgärder

11. Översyn och kontinuerlig förbättring av riskbedömning och hantering

12. Riskkommunikation och konsultation

13. Integrering av ISO 27005-ramverket för riskhantering för informationssäkerhet i ett ISO 27001 ISMS

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier