Kursplan

Introduktion

Vad är Open Data?

Open Data vs Open Government

Typer av data

Öppna datautmaningar och möjligheter

Identifiera risker med öppna data

  • Gostyrning
  • Ekonomiska problem
  • Licenser och juridiska ramar
  • Dataegenskaper
  • Metadata
  • Access
  • Användarnas färdigheter

Implementera riskreducerande strategier

Verktyg och praxis för beredskapsplanering

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Det finns inga förkunskaper för denna kurs.

Publik

  • Proffs inom alla områden
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier