Kursplan

 • IT-säkerhet och säker kodning
 • Säkerhet för webbapplikationer
 • Säkerhet på klientsidan
 • Säkerhet på klientsidan
 • Grunderna för Java säkerhet
 • Praktisk kryptografi
 • Java Säkerhetstjänster.
 • Säkerhet för webbtjänster
 • XML Säkerhet
 • JSON-säkerhet
 • Java EE-säkerhet
 • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
 • Principer för säkerhet och säker kodning
 • Kunskapskällor
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier