Kursplan

  • IT-säkerhet och säker kodning
  • Android Säkerhetsöversikt
  • Säkerhet för program
  • Android och Java sårbarheter
  • Android Säkerhet för inbyggd kod
  • Kunskapskällor
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Standard Java Security

  14 timmar

Java and Web Application Security

  21 timmar

Advanced Java Security

  21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

  28 timmar

.NET, C# and ASP.NET Security Development

  14 timmar

Comprehensive C# and .NET Application Security

  21 timmar

Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security

  21 timmar

Web Application Security

  14 timmar

Security Testing

  14 timmar

Secure Web Application Development and Testing

  21 timmar

Secure coding in PHP

  21 timmar

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

  28 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

  28 timmar

Relaterade Kategorier