Kursplan

  • IT-säkerhet och säker kodning
  • Säkerhet för webbapplikationer
  • NET-säkerhetsarkitektur och -tjänster
  • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
  • Kunskapskällor
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Standard Java Security

14 timmar

Java and Web Application Security

21 timmar

Advanced Java Security

21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

28 timmar

Comprehensive C# and .NET Application Security

21 timmar

Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security

21 timmar

Web Application Security

14 timmar

Security Testing

14 timmar

Secure Web Application Development and Testing

21 timmar

Secure coding in PHP

21 timmar

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

28 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

28 timmar

Android Security

14 timmar

Relaterade Kategorier