Kursplan

 • IT-säkerhet och säker kodning
 • Säkerhet för webbapplikationer
 • Säkerhet på klientsidan
 • Testning av säkerhet
 • Tekniker och verktyg för säkerhetstestning
 • Granskning av kod
 • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
 • Spaning och informationsinhämtning
 • Testa implementeringen
 • Kontroll och härdning av miljön
 • Fallstudie – Dubbel bugg i Java
 • Fallstudie - Shellshock
 • Fallstudie - Heartbleed
 • Kunskapskällor
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Standard Java Security

  14 timmar

Java and Web Application Security

  21 timmar

Advanced Java Security

  21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

  28 timmar

.NET, C# and ASP.NET Security Development

  14 timmar

Comprehensive C# and .NET Application Security

  21 timmar

Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security

  21 timmar

Web Application Security

  14 timmar

Secure Web Application Development and Testing

  21 timmar

Secure coding in PHP

  21 timmar

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

  28 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

  28 timmar

Android Security

  14 timmar

Relaterade Kategorier