Kursplan

 • IT-säkerhet och säker kodning
 • Säkerhet för webbapplikationer
 • Säkerhet på klientsidan
 • Testning av säkerhet
 • Tekniker och verktyg för säkerhetstestning
 • Granskning av kod
 • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
 • Spaning och informationsinhämtning
 • Testa implementeringen
 • Kontroll och härdning av miljön
 • Fallstudie – Dubbel bugg i Java
 • Fallstudie - Shellshock
 • Fallstudie - Heartbleed
 • Kunskapskällor
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)