Kursplan

  • IT-säkerhet och säker kodning
  • Säkerhet för webbapplikationer
  • Säkerhet på klientsidan
  • Grunderna för Java säkerhet
  • Praktisk kryptografi
  • Java Säkerhetstjänster.
  • XML Säkerhet
  • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
  • Principer för säkerhet och säker kodning
  • Kunskapskällor
  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier