Kursplan

 • IT-säkerhet och säker kodning
 • NET-säkerhetsarkitektur och -tjänster
 • Praktisk kryptografi
 • ASP.NET säkerhetsarkitektur
 • Kryptografiska sårbarheter
 • RSA-timing-attack
 • Funktioner och sårbarheter
 • Överbelastningsattack
 • ASP. NETkonfiguration och härdning
 • XML Säkerhet
 • Vanliga kodningsfel och sårbarheter
 • Principer för säkerhet och säker kodning
 • Kunskapskällor
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier