Kursplan

Införandet

 • Automotive Funktionalitet, användarupplevelse och säkerhet

Översikt över Automotive Cybersäkerhet

 • Systemnivå, processnivå, eftermarknad

En bils mest hackbara ytor

Inspektera arkitekturen

 • Identifiera sårbarheter i OEM- och Tier-leverantörsplattformen

Laddar programvara

 • Validera med säker start

Hårdvara säkerhet

 • Kontrollera digitala signaturer och produktnycklar

Network Security

 • Autentisering Communications

Molnsäkerhet

 • Fjärrövervakning, programuppdateringar, OTA, etc.

Härdning av arkitekturen

Penetrationstestning

 • Använda automatiserade verktyg

Bakåtkompilering

 • System för fordonskommunikation

Kryptografi

 • OBD-kryptografi
 • Blockchain

Secure Code Utveckling

 • Brister i riktlinjerna för säker kodning

Testning av enheter

 • Interoperabilitet, konnektivitet och säkerhet

Bästa praxis

 • Cybersäkerhetshantering, livscykel, riskhantering etc.

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för allmänna säkerhetsbegrepp.
 • Erfarenhet av fordonsdesign.
 • En förståelse för inbyggda system.

Publik

 • Ingenjörer
 • Arkitekter
 • Tekniska chefer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier