Kursplan

Introduktion

Översikt över 389 Directory Server funktioner och arkitektur

Förstå LDAP katalogträdstrukturen

Installera 389 Directory Server

Använda webb-/konsol- och CLI-verktygen

Konfigurera brandväggen och certifikaten

Säkerhetskopiera och återställa 389 Directory Server

Hantera LDAP användare och grupper

Använda System Security Services Daemon (SSSD)

Ställa in Multi-Master Replication (MMR)

Prestandadiagnostik och optimering

Migrerar från OpenLDAP till 389 Directory Server

Integrering med Microsoft Active Directory

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Erfarenhet av kommandoraden Linux

Publik

  • Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier