Kursplan

Introduktion

Översikt över FreeIPA Funktioner och arkitektur

Hur Directory Services fungerar

Installera och konfigurera en FreeIPA-server

Navigera i FreeIPA UI och CLI

Översikt över protokoll som stöds av FreeIPA

Förstå Kerberos-autentisering

Registrera en klientmaskin

Hantera användare

Förstå värdbaserad Access kontroll (HBAC)

Styrning Access till maskiner och tjänster

Autentisera en applikation

Auktorisera en ansökan

Arbeta med servicecertifikat

Hantera Sudo-regler

Hantera SSH-användar- och värdnycklar

Hantera Kerberos-biljetter

Integrera FreeIPA med Windows Active Directory

Replikera en FreeIPA server

Säkerhetskopiera och återställa en FreeIPA server

Migrerar FreeIPA till en annan server

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av kommandoraden Linux

Publik

  • Systemadministratörer
  • Nätverksingenjörer
  • Systemingenjörer
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier