Kursplan

Introduktion

Översikt över Active Directory-funktioner och arkitektur

Översikt över identitet Management Lösningar och koncept

Konfigurera Active Directory

Implementera en Active Directory Directory Service

Konfigurera och hantera replikering

Implementera och hantera en grupppolicy

Implementera en Certification Authority (CA) hierarki

Hantera certifikat

Implementera och administrera Active Directory Federation Services (ADFS)

Aktiverar data Access

Säkra Active Directory Domain Services

Implementering och hantering av rättigheter Management Tjänster (RMS)

Implementera Windows Azure Active Directory

Integrera Active Directory med OpenLDAP

Övervakning av Active Directory

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av systemadministration
  • Erfarenhet av Windows Server

Publik

  • Systemadministratörer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier