Kursplan

Introduktion

  • Använda matematiska algoritmer för att extrahera meningsfull information

Använda Predictive Analytics modeller för att få insikt om mänskligt beteende

Insamling av rådata från Management och övervakningstekniker

Förstå infrastrukturapplikationsstacken genom rotorsaksanalys

Rangordning av effekterna av flera rotorsaker (Service Impact Analysis)

Applikationsbeteendeinlärning i realtid

Inlärningsinfrastrukturbeteende genom att använda tröskelvärde för dynamiskt baslinjer

Bestämma vilka problem som ska Go Efter

Utvärdera analystekniker

Utföra Machine Learning på Big Data med hjälp av en AIOps-plattform

Integrering av operationsdatasilor

Kontinuerligt fixa och förbättra via automatisering (CI/CD för kärn IT-funktioner)

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av IT-drift

Publik

  • IT-chefer
  • Dataanalytiker
  • Business analytiker
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

AWS DevOps Engineers

  21 timmar

Relaterade Kategorier