Kursplan

Introduktion till Remedy ITSM

 • Översikt över BMC Remedy ITSM Suite
 • Förstå grunderna i ITSM och ITIL
 • Åtgärda ITSM-arkitektur och komponenter

Navigera i Remedy ITSM

 • Översikt över användargränssnitt
 • Instrumentpanel och rapporteringsfunktioner
 • Anpassa användarinställningar

Incident och problem Management

 • Konfigurera arbetsflöden för incidenter Management
 • Metodtips för hantering av incidenter
 • Problem Management livscykel- och grundorsaksanalys

Ändra och släpp Management

 • Ställa in Change Management processer
 • Bedömning och hantering av risker vid förändringar
 • Planera och genomföra releaser

Tillgång Management

 • Tillgångens livscykel från anskaffning till avveckling
 • Konfigurera modulen Asset Management
 • Integrera tillgångshantering med andra ITSM-processer

Servicenivå Management

 • Definiera och hantera SLA:er, OLA:er och UC:er
 • Övervaka tjänstens prestanda
 • Rapportering om efterlevnad av servicenivå

BMC:s digitala arbetsplats

 • Förbättra användarupplevelsen med självbetjäning
 • Kataloghantering och service brokering
 • Automatisering och orkestrering av serviceförfrågningar

Administration och anpassning

 • Grundläggande administrationsuppgifter i Remedy ITSM
 • Anpassa formulär och arbetsflöden
 • Introduktion till ARS-utveckling

Metodtips och avancerade ämnen

 • Optimering av ITSM-processer
 • Avancerade felsökningstekniker

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande förståelse för principer för hantering av IT-tjänster
 • Grundläggande kunskaper om IT-drift och servicestödsprocesser

Publik

 • Systemadministratörer
 • Analytiker av servicedesk
 • IT-proffs
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier