Kursplan

Införandet

QML Programming

 • QML Syntax
 • Bindning av egenskaper
 • Qt Snabba globala objekt

Qt Snabba Elements

 • Objekt, rektanglar och text
 • Bilder
 • Signaler och slitsar

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Qt Snabbt

QML Grundläggande begrepp

 • Bygga enkla widgetar
 • Implementera enkla widgetar
 • Mata in resurser
 • Använda vyer i QML
 • Ersätta innehållsombud

Qt Snabb positionering

 • Använda fästpunkter
 • Arbeta med lägesställare, layouter och flöde

Animations, övergångar och transformeringar

 • Implementera animationer och partiklar
 • Använda övergångar
 • Arbeta med transformeringar
 • Använda tillstånd och övertoningar

Qt Snabbkontroller och moduler

 • Använda Qt Snabbkontroller för att bygga widgets
 • Implementera Qt Widgetar för snabbkontroll
 • Skapa anpassade format för widgetar
 • Använda en anpassad stil i en widget

Dashboard-applikationer och prototyper

 • Definiera applikationsfunktionerna
 • Tillämpa komponenter och struktur
 • Lägga till ett huvudgränssnitt
 • Använda programväxlingsmekanismen
 • Implementera widgetar och popup-fönster för program
 • Skapa modeller
 • Lägga till ett UI-tema
 • Göra användargränssnittet responsivt

Sammanfattning och slutsats

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier