Kursplan

Introduktion

Översikt över C++ och QT-funktioner

Konfigurera utvecklingsmiljön på Linux Centos 6/7.

Skapa ett prov C++ applikation

Implementera ett GUI med QT

Objekt och kärntyper

Modeller och vyer

Widgets och designer

Applikationer och målning

Skapa 2D och 3D Graphics (kvadrat, cirkel, polygoner, etc.)

Flertrådad Programming

Interprocess Communication

Förstå nätverkets Communication mönster (Begär/Svara, Publicera-Prenumerera, etc.)

Asynkron meddelandehantering med ZeroMQ

Serialisera data med protokollbuffertar

Testa och felsöka applikationen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Kunskaper om grundläggande programmeringskoncept.

Publik

  • Mjukvaruutvecklare
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Qt Quick and QML

7 timmar

HashiCorp Nomad

14 timmar

HashiCorp Vault

14 timmar

Apache Mesos

14 timmar

gRPC

7 timmar

Distributed Systems Storage with etcd

7 timmar

OpenCL

21 timmar

Open MPI: Building Distributed Memory Applications

7 timmar

BizTalk for Developers

21 timmar

Biztalk for Administrators

35 timmar

Biztalk for Administrators - Advanced

35 timmar

BizTalk for Administrators - Beginner to Advanced

70 timmar

XML Fundamentals

21 timmar

XQuery

14 timmar

Relaterade Kategorier