Kursplan

Introduktion

 • Översikt över RAPIDS funktioner och komponenter
 • GPU datorkoncept

Komma igång

 • Installerar RAPIDS
 • cuDF, cUML och Dask
 • Primitiver, algoritmer och API:er

Hantering och utbildning av data

 • Databeredning och ETL
 • Skapa ett träningsset med XGBoost
 • Testar träningsmodellen
 • Arbeta med CuPy array
 • Använder Apache Arrow dataramar

Visualisera och distribuera modeller

 • Grafanalys med cuGraph
 • Implementering av Multi-GPU med Dask
 • Skapa en interaktiv instrumentpanel med cuXfilter
 • Exempel på slutledningar och förutsägelser

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kännedom om CUDA
 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier