Kursplan

Introduktion

 • Översikt över RAPIDS funktioner och komponenter
 • GPU datorkoncept

Komma igång

 • Installerar RAPIDS
 • cuDF, cUML och Dask
 • Primitiver, algoritmer och API:er

Hantering och utbildning av data

 • Databeredning och ETL
 • Skapa ett träningsset med XGBoost
 • Testar träningsmodellen
 • Arbeta med CuPy array
 • Använder Apache Arrow dataramar

Visualisera och distribuera modeller

 • Grafanalys med cuGraph
 • Implementering av Multi-GPU med Dask
 • Skapa en interaktiv instrumentpanel med cuXfilter
 • Exempel på slutledningar och förutsägelser

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kännedom om CUDA
 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier