Kursplan

Introduktion

 • SciPy mot NumPy
 • Översikt över SciPy funktioner och komponenter

Komma igång

 • Installerar SciPy
 • Förstå grundläggande funktioner

Implementera Scientific Computing

 • Använder konstanter SciPy
 • Beräkna integraler
 • Lösa linjära ekvationer
 • Skapa matriser med glesa och grafer
 • Optimera eller minimera funktioner
 • Utföra signifikanstester
 • Arbeta med olika filformat (Matlab, IDL, Matrix Market, etc.)

Visualisera och manipulera data

 • Implementering av K-betyder klustring
 • Använda rumsliga datastrukturer
 • Bearbeta flerdimensionella bilder
 • Beräkna Fourier-transformationer
 • Använder interpolation för fasta datapunkter

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant