Kursplan

Introduktion

Networking på djupet

 • Vad är ett uttag?
 • Klienter och servrar
 • HTTP vs websockets
 • TCP/UDP-nätverk

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Node.js
 • Installera och konfigurera Express
 • Installera och konfigurera Socket.IO

Socket.IO Snabbstart

 • Skapa en chattapplikation

Slack en realtidswebbapplikation

 • Ställa in data och klasser
 • Skapa en slack klon
 • Refaktoreringskod
 • Skickar data via en anslutning

Prestandaövervakning

 • Inhämta prestandadata
 • Arbeta med kluster
 • Ansluter en nodklient till servern Socket.IO
 • Använder React komponenter
 • Strömmande data

Testa applikationen

 • Testning med enhetstester och skentester

Felsökning av applikationen

 • Hanteringsfel

Distribuera applikationen

 • Implementera en webbapplikation i realtid
 • Värd för en webbapplikation i realtid

Säkra applikationen

 • Döljer data och API:er

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för Node.js
 • JavaScript-upplevelse

Publik

 • Nätverksingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier