Kursplan

Introduktion

  • Hur SolrCloud jämförs med andra verktyg (ElasticSearch, etc.)

Search motorns grunder

Översikt över Apache Lucene och Solr

Searching och indexering

Förstå skärning och replikering

Hur SolrCloud fungerar

Engagera strategier

Klusterkoordination

Tolerans för skrivfel

Arbeta med Apache ZooKeeper

Hantera Solr-konfigurationsfiler

Avslutande kommentarer

Krav

  • En förståelse för Search begrepp
  • Grundläggande kunskaper i Java
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier