Kursplan

Konfigurera Solr och Drupal

 • Konfigurera Solr
 • Konfigurera Search API-servern
 • Anpassa Solr-konfigurationen
 • Översikt över möjliga drupal-förlängningar
 • search_api_solr VS apachesolr
 • d7 mot d8
 • Stöd för Solr-versioner

Facetterad Search

 • Taxonomiska aspekter
 • Visa aspekter på icke-söksidor
 • Sarnia

Dataväxlingar

 • Buntfilter
 • Språkkontroll
 • Nodåtkomst
 • URL-fält
 • Aggregerade fält
 • Komplett enhetsvy
 • Indexhierarki

Förprocessorer

 • Ignorera fall
 • HTML filter
 • Tokenizer
 • Stoppord
 • Markering

Translitterering

 • Search med eller utan accenter

Stavningskontroll

 • Visar fältet för stavningskontroll

Förslag

 • Titlar på valda innehållstyper
 • Prioriterade förslag har lagts till via administratörsgränssnittet
 • Surfare söker

Sök på flera webbplatser

Fil- och dokumentsökning

OCR-lösning

 • Apache Solr Bilagor med Tika

Skalning - skärning och klustring

Säkerhetskopieringar

Krav

Grundläggande Drupal kunskaper

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier