Kursplan

  • Responsive Design Principer
  • Adaptiva designprinciper
  • Förstå brytpunkter
  • Översikt över befintliga Drupal teman
  • Göra menyer responsiva och anpassningsbara
  • Skala bilder
  • Gör Views responsiva
  • Gör panelen lyhörd
  • Responsiva Drupal formulär

Krav

Grundläggande kunskaper i Drupal och CSS. Rekommenderad förståelse för jQuery.

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier