Kursplan

Paneler och andra moduler relaterade till teman

  • Drupal Layoutbyggare, Fältlayout, Responsiv bild
  • Paneler, Panelizer, Sidhanterare
  • Display Suite

Struktur för en Drupal sida
Inköpsteman
Installerar teman
Ändra ett befintligt tema
Temasystem

  • Temamotorer
  • Twig mallmotor
  • Temablock och innehållstyper
  • Mallförslag
  • Konvertera temafunktion till en mallfil

Cascading Style Sheets
Åsidosätter befintliga formatmallar
Skapa ett nytt tema från grunden
Underteman
Utveckla modul

  • Drupal Webbprofiler

Krav

Skapande av webbsidor. Grundläggande förståelse för HTML, CSS och PHP OOP.

 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier