Kursplan

Introduktion

  • Backdrop CMS vs Drupal 7 och Drupal 8

Installera och konfigurera Backdrop CMS (på plats och i molnet)

Uppgraderar från Drupal 7

Översikt över Backdrop CMS-funktioner och arkitektur

Navigera i Backdrop CMS Interface

Konfigurera en Backdrop CMS-webbplats

Installera, hantera och uppdatera moduler

Konfigurera Hantera användare

Arbeta med SQL

Testar webbplatsen

Övervakning av webbplatsen

Skapa flera webbplatser

Hantera webbadresser

Hantera mobilversioner av webbplatsen

Säkra Backdrop CMS

Säkerhetskopierar Backdrop CMS

Optimera webbplatsens prestanda

Migrera webbplatsen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för CMS (Content Management Systems)
  • Erfarenhet av Linux-kommandoraden

Publik

  • Systemadministratörer
  • Webbplatsadministratörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier