Kursplan

OOP, gemensam information

 • OOP-paradigm
 • Nedbrytning av kod

Symfony

 • Kort översikt
 • Symfony2 och annan ramverksjämförelse
 • Symfony 1.x och 2.x - ne-konceptet
 • Symfony + Doktrin  = verktyg för företag
 • MVC
 • Kvist
 • Grunderna i Yaml
 • Routning
 • Doktrin ORM
 • Lagringsplatsmönster, Entitetshanteraren, DDD
 • Testa koden
 • Skapa anpassade paket
 • Säkerhet
 • Så här felsöker du din kod
 • Konsolverktyg
 • Hantering av beroenden
 • IoC och DIC
 • Skapa REST API
 • Silex

Symfony2 och företag

 • Utvecklingsplan för 2.x
 • Symfony och affärssystem
 • Support och utbildningar
 • Gemenskap
 • Ramverkets popularitet
 • Uppskattning av kostnader för implementering av enkla CRUD-system
 • Symfony Alternativ

Krav

 • Kunskap om objektorienterat Programming koncept
 • Kunskaper i PHP
 • Grundläggande kunskap om alla MVC/MVP-ramverk
  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

  28 timmar

Secure coding in PHP

  21 timmar

Relaterade Kategorier